loading...
صفحه اصلی آرشیو تماس با ما

آموزش هاستینگ

آموزش راه اندازی هاستینگ و مباحث فنی مرتبط به هاستینگ

 1. آموزش هاستینگ
 2. الگوریتم های روتینگ
منیجر بازدید : 18 شنبه 14 دي 1398 نظرات (0)
پروتكل های روتینگ را می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود :

Distance vector : در پروتكل های روتینگ Distance vector ، بهترین مسیر به یك شبكه راه دور بر اساس مسافت تعیین می شود . هر مرتبه كه یك بسته اطلاعاتی از یك روتر عبور می یابد ( كه به آن hop گفته می شود ) ،‌ یك واحد به hop آن اضافه می شود . مسیری كه دارای تعداد hop كمتری به شبكه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب خواهد شد . در واقع vector ، نشاندهنده مسیر و یا جهت رسیدن به شبكه راه دور را مشخص می نماید . پروتكل های RIP و IGRP دو نمونه متداول از پروتكل های روتینگ Distance-vector می باشند . در این پروتكل ها ، تمامی اطلاعات جداول روتینگ برای روترهای همسایه كه مستقیما" متصل شده اند ، ارسال می گردد . در پروتكل های روتینگ Distance vector ، بهترین مسیر به یك شبكه راه دور بر اساس مسافت تعیین می شود . هر مرتبه كه یك بسته اطلاعاتی از یك روتر عبور می یابد به آن hop گفته می شود. مسیری كه دارای تعداد hop كمتری به شبكه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب خواهد شد . در واقع vector ، نشاندهنده مسیر و یا جهت رسیدن به شبكه راه دور را مشخص می نماید .
پروتكل های RIP ( برگرفته شده از Routing Information Protocol ) و IGRP ( برگرفته شده از Interior Gateway Routing Protocol ) دو نمونه متداول از پروتكل های روتینگ Distance-vector می باشند .
الگوریتم های روتینگ Distance-Vector ، اطلاعات جداول روتینگ را بطور كامل برای روترهای همسایه ارسال تا آنها در ادامه اطلاعات دریافتی را با اطلاعات موجود در جداول روتینگ خود تركیب و دانش خود را در خصوص ارتباطات بین شبكه ای كامل نمایند .به روش فوق ، روتینگ مبتنی بر شایعه ( rumor ) گفته می شود چراكه روتر ، بهنگام سازی جدول روتینگ خود را بر اساس اطلاعات دریافتی از روتر همسایه انجام می دهد. در این روش روتر به اطلاعات دریافتی در خصوص شبكه های راه دور اعتماد می نماید بدون این كه خود مستقیما" به این نتایج رسیده باشد .
Link state : در پروتكل های روتینگ link-state كه به آنها پروتكل های shortest-path-first نیز گفته می شود ، هر روتر سه جدول جداگانه را ایجاد می نماید . یكی از این جداول مسئولیت نگهداری اطلاعات مربوط به همسایگانی را برعهده دارد كه مستقیما" به روتر متصل شده اند ، یكی دیگر حاوی توپولوژی تمامی شبكه است و در آخرین جدول ، اطلاعات جدول روتینگ ذخیره می گردد . روترهائی كه با استفاده از پروتكل های link state پیكربندی شده اند نسبت به پروتكل های روتینگ Distance vector دارای اطلاعات بمراتب یشتری نسبت به شبكه می باشند . OSPF یكی از پروتكل های متداول در این زمینه است . پروتكل های Link state اطلاعات بهنگام شامل وضعیت لینك های ارتباطی خود به سایر روترهای شبكه را ارسال می نمایند .
Hybrid : این نوع پروتكل ها از ویژگی دو پروتكل روتینگ Distance vector و Link state استفاده می نمایند . پروتكل EIGRP نمونه ای‌ متداول در این زمینه است
منیجر بازدید : 80 دوشنبه 02 مهر 1397 نظرات (0)
پروتكل های روتینگ را می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود :

Distance vector : در پروتكل های روتینگ Distance vector ، بهترین مسیر به یك شبكه راه دور بر اساس مسافت تعیین می شود . هر مرتبه كه یك بسته اطلاعاتی از یك روتر عبور می یابد ( كه به آن hop گفته می شود ) ،‌ یك واحد به hop آن اضافه می شود . مسیری كه دارای تعداد hop كمتری به شبكه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب خواهد شد . در واقع vector ، نشاندهنده مسیر و یا جهت رسیدن به شبكه راه دور را مشخص می نماید . پروتكل های RIP و IGRP دو نمونه متداول از پروتكل های روتینگ Distance-vector می باشند . در این پروتكل ها ، تمامی اطلاعات جداول روتینگ برای روترهای همسایه كه مستقیما" متصل شده اند ، ارسال می گردد . در پروتكل های روتینگ Distance vector ، بهترین مسیر به یك شبكه راه دور بر اساس مسافت تعیین می شود . هر مرتبه كه یك بسته اطلاعاتی از یك روتر عبور می یابد به آن hop گفته می شود. مسیری كه دارای تعداد hop كمتری به شبكه مورد نظر باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب خواهد شد . در واقع vector ، نشاندهنده مسیر و یا جهت رسیدن به شبكه راه دور را مشخص می نماید .
پروتكل های RIP ( برگرفته شده از Routing Information Protocol ) و IGRP ( برگرفته شده از Interior Gateway Routing Protocol ) دو نمونه متداول از پروتكل های روتینگ Distance-vector می باشند .
الگوریتم های روتینگ Distance-Vector ، اطلاعات جداول روتینگ را بطور كامل برای روترهای همسایه ارسال تا آنها در ادامه اطلاعات دریافتی را با اطلاعات موجود در جداول روتینگ خود تركیب و دانش خود را در خصوص ارتباطات بین شبكه ای كامل نمایند .به روش فوق ، روتینگ مبتنی بر شایعه ( rumor ) گفته می شود چراكه روتر ، بهنگام سازی جدول روتینگ خود را بر اساس اطلاعات دریافتی از روتر همسایه انجام می دهد. در این روش روتر به اطلاعات دریافتی در خصوص شبكه های راه دور اعتماد می نماید بدون این كه خود مستقیما" به این نتایج رسیده باشد .
Link state : در پروتكل های روتینگ link-state كه به آنها پروتكل های shortest-path-first نیز گفته می شود ، هر روتر سه جدول جداگانه را ایجاد می نماید . یكی از این جداول مسئولیت نگهداری اطلاعات مربوط به همسایگانی را برعهده دارد كه مستقیما" به روتر متصل شده اند ، یكی دیگر حاوی توپولوژی تمامی شبكه است و در آخرین جدول ، اطلاعات جدول روتینگ ذخیره می گردد . روترهائی كه با استفاده از پروتكل های link state پیكربندی شده اند نسبت به پروتكل های روتینگ Distance vector دارای اطلاعات بمراتب یشتری نسبت به شبكه می باشند . OSPF یكی از پروتكل های متداول در این زمینه است . پروتكل های Link state اطلاعات بهنگام شامل وضعیت لینك های ارتباطی خود به سایر روترهای شبكه را ارسال می نمایند .
Hybrid : این نوع پروتكل ها از ویژگی دو پروتكل روتینگ Distance vector و Link state استفاده می نمایند . پروتكل EIGRP نمونه ای‌ متداول در این زمینه است
منیجر بازدید : 63 جمعه 05 مرداد 1397 نظرات (0)

قریبا همه افراد از نحوه تغییر آی پی از طریق کنترل پنل آگاهی دارند،اما آیا کسی میداند که چطور میتوان از طریق Command Prompt این کار را انجام داد؟

توجه:دستورات زیر به دسترسی مدیر کامپیوتر یا همان ادمین احتیاج دارند، برای این دسترسی بر روی cmd کلیک راست کرده و مورد Run as administrator را انتخاب کنید.

تغییر IP آدرس

تغییر آدرس IP نیازمند دو دستور میباشد،مورد اول جهت تغییر IP ,SubnetMask,Default Gateway و مورد دیگر جهت تغییر تنظیمات DNS.برای تغییر IP از دستور netsh استفاده میکنیم که دستور دقیق آن در زیر ذکر شده است:


که دربرگیرنده موارد زیر میباشد:

-نام رابطی که قصد تغییر IP آدرس آن را دارید ، در اینجا Local Area Connection ذکر شده

-IP مورد نظر

-Subnet Mask مورد نظر

-Default Getaway مورد نظر

در مواردی احتیاج است که تنظیمات IP از طریق مدیر شبکه و دستگاه روتر و موارد این چنینی و از طریق سرویس DHCP دریافت شود که میتوان از دستور زیر استفاده کرد:


تغییر تنظیمات DNS

از آنجا که میدانید DNS دارای دو تنظیم ضروری میباشد،DNS سرور اصلی و DNS سرور فرعی.روش تنظیم کردن این دو مورد تقریباً یکسان است و به صورت زیر استفاده میشود:


کد ذکر شده در برگیرنده موارد زیر میباشد:

-نام رابطی که قصد تغییر DNS آن را دارید ، در اینجا Local Area Connection ذکر شده

-IP آدرس DNS مورد نظر

جهت تنظیم DNS سرور فرعی از کد زیر بهره میبریم:

همانطور که متوجه شدید در انتهای کد مقدار پارامتر ایندکس برابر با دو ذکر شده که خطاب به DNS سرور فرعی دارد.

هماند تنظیمات IP آدرس و … جهت تنظیم DNS با استفاده از سرویس DHCP از دستور زیر بهره خواهیم برد:


استفاده از این روش برای افرادی که مدیریت شبکه و یا سرور ها را دارند میتواند مفید واقع شود.هستند افرادی که سرور های خود را در در حالت هسته نصب کرده اند و تنها رابط کاربری آنها CMD و یا PowerShell هست
1

تعداد صفحات : 1

موضوعات

 • ارائه دهندگان خدمات پرداخت در محل

 • اسکریپت های فروشگاه ساز

 • بازارچه محصولات و خدمات اینترنتی

 • سفارش طرح گرافیکی ، چاپ و نشر

 • خرید و فروش تبلیغات اینترنتی

 • مباحث و منابع آموزشی

 • مباحث دیگر

 • Colocation

 • فروش سرور مجازی

 • ثبت دامنه و میزبانی وب

 • موتور جستجو ، سئو و بهینه سازی

 • خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت

 • فروش دامین

 • وب سرورها

 • معرفی سایت ، فروشگاه ، کانال و...

 • فروش پستی و پرداخت در محل

 • اشتراک گذاری

 • دیگر زبان ها

 • گفتگوی آزاد

 • درگاه های پرداخت

 • درخواست سرویس

 • فروش پنل پیام کوتاه،پیام رسان اجتماعی،تلفن مجازی

 • به دنبال کارمند هستم

 • محصولات نرم افزاری

 • خرید و فروش تلفن های همراه

 • محصولات چند رسانه ای

 • آموزشگاه گرافیک و انیمیشن

 • راه اندازی و مدیریت وب سایت اینترنتی

 • سوالات و مشکلات

 • نیازمند کار یا کارمند هستم

 • درخواست سرور مجازی

 • فروش نمایندگی هاستینگ

 • اسکریپت و قالب سایت

 • مباحث و منابع آموزشي

 • دامنه ، سایت ، گروه و کانال

 • محصولات فرهنگی آموزشی

 • اسکریپت های دیگر

 • به دنبال کار هستم

 • روابط عمومی بازارچه

 • برنامه نویسی

 • تبلیغات اینترنتی و بازاریابی آنلاین

 • کالاهای مصرفی فروشگاه اینترنتی

 • سایر محصولات و کالاها

 • سی پنل CPanel

 • ارائه دهندگان خدمات پرداخت اینترنتی

 • اسکریپت های مدیریت سایت و وبلاگ

 • Wordpress

 • شبکه های ویندوزی

 • سیستم های مدیریت محتوا

 • فروش انواع ماژول،پلاگین،قالب،افزونه،امکانات سفارشی

 • Proxy / Cache / Firewall

 • اوپن وی زد OpenVZ

 • فروش هاست اشتراکی

 • درخواست هاست اشتراکی

 • فروش سرور اختصاصی

 • وی ام ور Vmware

 • بازارچه محصولات سخت افزاری

 • سیسکو Cisco

 • سرویس دهندگان خارجی

 • پنل اس ام اس ، تلگرام و ...

 • نرم افزار

 • PHP-MySQL

 • همکاری در فروش

 • لپ تاپ و لوازم جانبی

 • Joomla-Mambo

 • کار آفرینی و مدیریت کسب و کار

 • اخبار دنیای فناوری

 • محصولات و نجهیزات ورزشی

 • 2

 • فروش انواع وب سایت،گروهای اطلاع رسانی

 • زیور آلات و جواهرات تزئینی

 • کیف ، کفش و پوشاک

 • سئو ، بک لینک و افزایش بازدید

 • فروش نقدی و پرداخت الکترونیک

 • پلاگین طراحی کنید و 200

 • آموزشگاه زبان های برنامه نویسی

 • عینک های طبی و آفتابی

 • مسائل مربوط به انجمن

 • فروش انواع لایسنس

 • وام های بانکی و تسهیلات کم بهره

 • CentOS

 • خدمات طراحی و گرافیکی

 • دايرکت ادمين DirectAdmin

 • درخواست سرور اختصاصی

 • خرید و فروش لوازم جانبی موبایل

 • ssd

 • ubuntu

 • ایده پروری ، ایده یابی و ایده پردازی

 • انجمن خیریه

 • درخواست انواع اسکریپت،سیستم عامل،نرم افزار و ..

 • متمرکزکننده کسب و کارهای اینترنتی

 • مباحث عمومی مرکز داده

 • بازی های رایانه ای

 • دامین

 • درخواست خدمات برنامه نویسی

 • نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)

 • راه اندازی و مدیریت فروشگاه اینترنتی

 • اثاثیه منزل و لوازم خانگی

 • فروش انواع اسکریپت،سیستم عامل،نرم افزار و ..

 • مباحث و منابع آموزش

 • مباحث و منایع آموزشی

 • کلوکسو يا ال ايکس ادمين Kloxo or LXAdmin

 • اتصالات به اینترنت و ارایه دهندگان پهنای باند

 • vBulletin

 • سرور مجازی

 • تا 70 درصد تخفیف فروش دامین

 • ارائه دهندگان وبلاگ فروشگاهی

 • آرایشی و بهداشتی

 • خدمات برنامه نویسی

 • خدمات کانفیگ سرور و وب سایت

 • درخواست نمایندگی هاستینگ

 • بازارچه خدمات برنامه نویسی

 • درخواست سخت افزار

 • ماژول ، قالب و افزونه ها

 • سرور اختصاصی

 • عطر ، اسپری و ادکلن

 • درخواست انواع ماژول،پلاگین،قالب،امکانات سفارشی

 • فروش سخت افزار

 • PHPNUKE

 • WHMCS

 • زن Xen

 • فروش ویژه شماره مجازی روسیه مخصوص تلگرام

 • شبکه های بی سیم

 • ساير مجازي سازي ها

 • دیگر سیستم ها

 • بازارچه کار و سرمایه

 • نیازمند php

 • هاست اشتراکی

 • تبلت ها و دیوایس های پرتابل

 • HTML-XHTML

 • ساير کنترل پنل ها

 • فروش عیدانه : آفر ویژه ارائه نمایندگی

 • Debian

 • دیجی سرور| فروش ویژه و استثنایی سرور مجازی از اروپا|256 مگابایت رم

 • درخواست توضیحات برای میزان مصرف cpu

 • ASP-ASP.net-Access-MSSQL

 • ارسال ایمیل تبلیغاتی و ایمیل مارکتینگ

 • شارژ خط به خط و کارت شارژ

 • درخواست خدمات کانفیگ سرور و وب سایت

 • درخواست پنل پیام کوتاه،پیام رسان اجتماعی،تلفن مجازی

 • ساعت ، تایمر و شمارنده

 • فیلم های آموزشی

 • ذخیره سازی / SAN /NSA

 • اسکریپت های مدیریت انجمن گفتگو

 • انجمن نظرسنجی

 • سایر لینوکس ها

 • کولرگازی

 • مالیات کسب و کارهای اینترنتی

 • لایک

 • درخواست کالا و خدمات

 • طراحی حرفه ای بنر

 • الگوریتم های روتینگ

 • شرکتهای خصوصی جا به جایی کالا

 • Review دیتا سنترها

 • JavaScript

 • فایروال سخت افزاری

 • بحث در مورد نرم افزار / سخت افزار مرکز داده

 • دو سرور بدون ستاپ هتزنر ex41-ssd

 • درخواست دامین

 • Diablo 3

 • گیاهان آپارتمانی و حیوانات خانگی

 • سایر مجازی سازی ها

 • سامان

 • US

 • پلسک Plesk

 • مدیریت

 • بزرگان

 • اکانتینگ Accounting

 • پلیر ها و پخش کننده ها

 • درخواست انواع وب سایت،گروهای اطلاع رسانی

 • نمایندگی میزبانی وب

 • فروشگاه صنایع دستی

 • سيتريکس Citrix Systems

 • سوالی در مورد فتوشاپ

 • AJAX

 • شبکه های لینوکسی

 • درخواست خدمات Payment Credit card

 • STP(Unshielded Twisted Pair)

 • هايپر وي Microsoft Hyper-V

 • نیروی انسانی

 • info

 • درخواست خدمات طراحی و گرافیکی

 • کردیت کارت ، گیفت کارت و ارز اینترنتی

 • Hard Enterprise

 • [بنـــر20 : طراحـی حرفه ای بنــر

 • ns1

 • یه مشکل در گوگل +1

 • مشکل با تمامی ماژول ها

 • صفحه اول گوگل و bing.com

 • 29IPs

 • سخت افزار

 • سیستم های بک آپ و بازیابی اطلاعات

 • trace

 • به مناسبت عيد سعيد فطر - ارائه درگاه پرداخت اختصاصی سامان

 • کارکرد عالی

 • ایندکس گوگل

 • onda

 • رفع خطای اتصال Remote به سرور MS SQL 2008 - Microsoft SQL Server

 • ساير لينوکس ها

 • %25 تخفیف دانشجویی

 • .info

 • KIMSUFI

 • معروف ترین سیستم همکاری در فروش

 • فروش سرور مجازی آمریکا با قیمت ویژه ( دائمی ) 512 =9

 • آموزش (10) mcsa

 • هايپر وي ام HyperVM

 • فروشگاه تبلیغاتی لونو

 • فروش دامنه های tp24

 • کلاسترینگ و محاسبات ابری

 • فروش ویژه اینترنت پرسرعت +adsl2 آسیاتک در سراسر کشور + 15

 • درخواست خدمات سئو و بهینه سازی وب سایت

 • پذیرش نمایندگی فروش هاستینگ

 • آزمون تومر

 • جشنواره اقساطی فروش سرور اختصاصی ex-px هتزنر آلمان با 65٪ تخفیف

 • پشتیبانی

 • PHPBB

 • سرور مجازی ماهانه 7 هزار تومان ، تحویل آنی ، مجازی ساز kvm

 • هاستینگ نامحدود + دامین رایگان + 1 ماه گارانتی بازگشت پول + آپ تایم 99.99 فقط 29

 • آلوما ولت طرح دار

 • پلاگين

 • رپورتاژ

 • خدمات Payment Credit card

 • فروش vps ویندوز با رم 512 مگ وارز ساپورت مناسب دانلود و آپلود فقط 18

 • نیازمند پاکت حباب دار a5

 • 10

 • فروش Positive SSL با قیمت 19

 • افزایش قیمت دامنه های .com .biz

 • حتی بدون عضو

 • 4 ماه سرور های مجازی ویژه ! هرماه یک سری ! نوروز 90

 • انتشار مقاله

 • */ فروش سرور های هتزنر

 • مهر روی ناخن

 • Token Passing

 • عدم ست شدن ns7

 • بحث در مورد سرور های فیزیکی

 • 000

 • یاهو

 • آنالیز قیمتی ۳ ارز مجازی: بیت کوین

 • Bvlgari

 • هاست اشتراکی ایران

 • فروش (46) دامنه رند آی آر هرکدام 15

 • گم شدن دو مرسوله پستی به ارزش 450

 • JQuery

 • فروش انواع گواهینامه SSL

 • مینی کار: کار ایجاد کن

 • سئو ایندکس

 • Time & Date

 • [ - Custom PHP Code - ] نمونه کد

 • سرور مجازی هلند 11

 • پوستر

 • تعرفه طراحی وب سایت

 • در کنار شما

 • خرید و فروش گیرنده دیجیتال

 • ex40-ssd

 • ثبت دامنه org=14

 • آموزش (15) mcsa

 • سایتم هک غیر حرفه ای شده

 • پرسیوا

 • فروش ویژه مجموعه مقالات

 • 90درصد تخفیف! فروش ویژه سوپر آلفا

 • فروش سرور اختصاصی ex40

 • فروش دامنه sharjemoft.com

 • Reboot

 • Virtualizor

 • علمی

 • cpanel

 • مزایده فروش وبسایت بزرگ فروش پروژه

 • مباحث عمومی در مورد سویچ و روتر

 • دوربین عکاسی و فیلمبرداری

 • خبر مهم

 • فروش ویژه پنل پیام کوتاه کاربری با تعرفه ارسال ثابت 87 ریال از اپراتور 3000 با ماژول whmcs

 • Xlhost

 • اکانت پریمیوم همزمان رپیدشیر

 • سامانه پیام کوتاه با خط 10 رقمی فقط 5

 • خريدار عمده بازي ps1

 • سرور مجازی با رم 256 فقط 7

 • dv

 • آفر ویژه سرور اختصاصی از Los Angeles

 • نمایندگی دایرکت ادمین

 • برنامه نویسی نرم افزار تلفن همراه

 • IPS

 • سئو

 • تفاوت phpbbو vBulletin

 • چک

 • آپدیت خودکار nod 32 بدون وارد کردن یوزر

 • اداری

 • سرور مجازی ارزان آلمان

 • انجمن

 • شبکه های tcp/ip

 • فرانسه

 • سايت هاي دانلود

 • سرور مجازی ایران ویندوز/لینوکس: یک گیگابایت رم+100 گیگابایت هارد+50گیگابایت پهنای باند > ماهیانه 30

 • هدر

 • آموزش (16) mcsa

 • با این روش

 • Paypal

 • خریدار اسپمر وبلاگ (میهن بلاگ

 • ساختمانهای درحال ساخت تهران

 • فروش ویژه سرور مجازی مدیریت شده | رم 4 18

 • 100t | رم 1024 = 17

 • رابطه بين 11سپتامبر

 • 16G RAM

 • تجارت الكترونيك

 • تنظیم پروپوزال و انگیزه نامه (کارشناسی ارشد، پیش دکترا، دکترا) Proposal

 • U43JC

 • شاخهای سیستم عامل لینوکس

 • آموزش (11) mcsa

 • سئو سایت

 • Rapidshare

 • قالب

 • فروش بک لینک ماهانه و رپورتاژ دائمی در دو سایت با اتوریتی های 38

 • HP DL160 G6

 • BootStrap

 • 2x1TB or 256GB SSD

 • طراحی هدر

 • آمریکا

 • مخابرات مرکز داده

 • نرم افزار تبلیغات در تلگرام

 • فروش ویژه سرور مجازی از المان

 • [25% تخفیف دائم] فروش ویژه سرور اختصاصی هتزنر سری ex

 • دامنه با پیج اتوزیتی 22

 • کنسول های بازی و لوازم جانبی

 • خريدار عمده دستگاه دور كننده گربه

 • Graphicriver

 • 412

 • Internal Error

 • 1090

 • خرید ساعت ck

 • مباحث کلی و راه حل دیتا سنتر

 • آفر ویژه رپورتاژ

 • سربرگ انجمن

 • میخام یک فروشگاه دیجیتال انلاین بزنم

 • جستجو آجاکس

 • تیم نویسنده حرفه ای 10 نفره

 • @@@* پیش فروش سرور مجازی آمریکا (Denver

 • تراکت

 • 3al.ir

 • صدور ویزا کارت

 • host

 • اسکریپت

 • بدلیجات
  آمار سایت
 • کل مطالب : 737
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلین : 14
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 6,838
 • باردید دیروز : 7,169
 • بازدید هفته : 29,682
 • بازدید ماه : 93,626
 • بازدید سال : 624,634
 • بازدید کلی : 3,645,780